Konkurs: „Mój pomysł na biznes”

„Mój pomysł na biznes”

Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Mój pomysł na biznes”.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie postaw aktywnych wśród uczniów.
2. Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży.
3. Przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu, jako sposobu osiągnięci sukcesu zawodowego.
4. Ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych przedsięwzięć.
5. Oddziaływanie na kreatywne myślenie.
6. Motywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zdolności.
7. Pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez stworzenie możliwości
zgłaszania pomysłów na nadające się do wdrożenia przedsięwzięcia biznesowe.