O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej to incjatywa rzeszowskich szkół zawodowych, która ma na celu propagowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego na terenie Rzeszowa i okolic. Od kilku lat rosnie zapotrzebowanie na wysokwalifikowaną kadrę pracowników średniego szczebla, jednoczesnie coraz więcej gimnazjalistów wybiera licea ogólnokształcące co powoduje, że póżniej jedyną możliwą ścieżką kariery są studia wyższa.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel propagowanie szkolnictwa zawodowego i odwrócenie wspomnianych wyżej trendów. Służyć temu ma „codzienna” statutowa działalność Stowarzyszenia oraz Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej. Podczas tej imprezy szkoły zrzeszone w Stowarzyszeniu zaprezentują swoją ofertą, jednocześnie odbywać się będzie wiele prezentacji, konkursów, wykładów.