Epidemiologia – czym zajmuje się ta nuaka?

Jest to nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się chorób zakaźnych oraz innych schorzeń i zaburzeń zdrowia w populacji (na przykład wole endemiczne powstałe w wyniku braku jodu w diecie, próchnica zębów związana z niedoborem fluoru w wodzie pitnej, choroby układu oddechowego i krążenia wynikające z palenia tytoniu).

Epidemiologia zajmuje się także opracowaniem metod zapobiegawczych oraz środków zwalczających choroby zakaźne i niezakaźne. Nowoczesną epidemiologię zapoczątkował L. Pasteur. Jej postęp związany jest z powstaniem bakteriologii, patologii, biochemii, genetyki i rozwojem statystyki medycznej. Należy wiedzieć, że epidemiologia ściśle współdziała z higieną, która w swoich badaniach opisuje metody epidemiologiczne.

Wyróżnia się 3 zasadnicze rodzaje badań epidemiologicznych:

  1. opisowe – mają na celu obserwację dynamiki i rozprzestrzeniania się zaburzeń zdrowotnych w populacji. Dzięki nim możliwa jest wstępna eliminacja hipotez odnoszących się do przyczyn i powiązań danego zjawiska.
  2. analityczne – prowadzą do formułowania bardziej sprecyzowanych tez (na podstawie badań opisowych), dotyczą wpływu różnych czynników na występowanie i przebieg badanego zjawiska w określonej zbiorowości.
  3. doświadczalne – sprawdzają skutki wprowadzonych zmian w określonej zbiorowości i jej otoczeniu, ich wpływ na występowanie i przebieg danej choroby (na przykład szczepienia ochronne, zmiana diety i sposobu odżywiania, zmiana warunków pracy itp.). W badaniach doświadczalnych przeprowadzana jest równocześnie obserwacja grupy kontrolnej.

Artykuły o edukacji, szkole, a także odkryciach naukowych znajdziesz w serwisie https://www.kulturalny.pl/.