Jaka jest rola wiedzy i wykształcenia w życiu człowieka?

Znacząca rola

Współczesny system kształcenia oraz – patrząc nieco szerzej – cały rynek pracy znacznie różnie się od tego, jak wyglądał rynek setki lat temu. Różnorodność ta opiera się przede wszystkim na dynamizmie przemian – przeszłości kształcenie nie było powszechnie dostępne, a nawet ci, którzy mieli możliwość z niego skorzystać, musieli łożyć spory sumy pieniędzy, aby rzeczywiście móc ukończyć edukacje i zdobyć odpowiednie wykształcenie. Pewna elitarność edukacji wiązała się jednocześnie ze stosunkowo małą zmiennością rynku pracy, a co za tym idzie zdobycie określonego zawodu w wyniku kształcenia wiązało się z możliwością jego wykonywania przez resztę życia. Pomagał w tym także system społeczno-gospodarczy, które opierał się na tzw. cechach, poza którymi właściwie nie dało się skutecznie wykonywać danego zawodu. Potencjalny uczeń takiego cechu zdobywał zatem właściwie pewność, iż jego pracy nikt nie ,,zabierze”, a on zdobywszy wykształcenie nie będzie musiał zmieniać w przyszłości własnych kwalifikacji.
Obecnie zdobywanie wiedzy i wykształcenia wygląda zupełnie inaczej i opiera się przede wszystkim na konieczności ciągłego doskonalenia się. Bardzo często ukończenie studiów nie wystarcza, aby zapewnić sobie stabilną sytuację na rynku pracy, a ściślej rzecz ujmując wyższe wykształcenie nie stanowi właściwie żadnej przepustki na rynek pracy, dlatego też bardzo często wykonywany zawód jest zupełnie odmienny od posiadanego wykształcenia. Oczywiście są pewne zawody, które wymagają ściśle określonego wykształcenia (chodzi tu przede wszystkim o zawody związane z medycyną), ale mają one dosyć elitarny charakter.

Waga doświadczenia

Na rynku pracy bardzo często doświadczenie zawodowe okazuje się bardziej istotne niż posiadana wiedza i wykształcenie. Pracodawcy oczekują bowiem ściśle konkretnych umiejętności. Bardzo wielu młodych ludzi zaczyna pracę w sklepach wielkopowierzchniowych, co wynika przede wszystkim ze stabilnego zatrudnienia, elastycznych godzin pracy, przyzwoitego podstawowego wynagrodzenia, interesujących dodatków oraz możliwości awansu. Praca w supermarkecie wymaga przede wszystkim dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych – konieczne jest bowiem zarówno prowadzenie właściwej współpracy z innymi pracownikami oraz kontakt z klientami. W szkołach czy na uczelniach umiejętności tego rodzaju nie są właściwie w żaden sposób doskonalone, dlatego też pracownicy (lub przyszli pracownicy muszą zdobywać dodatkowe doświadczenie na własną rękę. W tym zakresie niezwykle pomocne są szkolenia dostępne za pośrednictwem Internetu, które mają za zadanie wskazać, jak należy zachowywać się w ściśle określonych sytuacjach. Równie pomocne okazują się różnego rodzaju podręczniki, których na rynku nie brakuje. Możliwe jest uzyskanie dostępu do publikacji związanych z relacjami interpersonalnymi za darmo na niektórych stronach internetowych. Poza tym w Internecie funkcjonuje wiele blogów poświęconych właśnie tej tematyce.

Zakres wiedzy

Wspomniane powyżej rozwiązania dotyczą przede wszystkim zwiększania zakresu wiedzy, jednakże nie wpływają na zwiększenie doświadczenia, ponieważ te zdobywa się w praktyce. Można oczywiście uczestniczyć w kursach czy szkoleniach związanych z relacjami interpersonalnymi, aczkolwiek szkolenia takie nie zawsze przynoszą wymierne korzyści, a ponadto wymagają zainwestowania pieniędzy. W przypadku młodych pracowników, którzy raczej nie wiążą przyszłości z pracą w supermarkecie, inwestycje takie mogą okazać się zbyt poważnym kosztem.
Praca z ludźmi to bardzo często duże wyzwanie, ponieważ nie zawsze wystarczy być miłym, aby realizować cele organizacji, cele własne i jednocześnie spełniać potrzeby klientów. Niejednokrotnie potrzebna jest postawa asertywna, która wiąże się z umiejętnością odmowy z jednoczesnym poszanowaniem opinii klientów. Z powyższych względów wiedza teoretyczna nie zawsze będzie wystarczać i konieczne będzie wprowadzanie jej w praktyce. Praktykowanie można jednak zacząć od najbliższego środowiska – rodziny, znajomych – a dopiero w przyszłości przenosić ją do miejsca pracy.

Czy studia są dla Ciebie?